Kinesiske figurer                                                  Til Forsiden

                                        

                                   

                                        

                                                                      

                                        

                                                                      

                                        

                                                                      

                                        

                                                                     

                                        

                                                                     .